Ευδεμίδα: H δραστηριότητα από την 2 η πτήση είναι σε πτωτική τάση σε όλες τις ζώνες. Επαναληπτική αντιμετώπιση στην όψιμη ζώνη του ν. Ηρακλείου (επιτραπέζια).
Ωίδιο: Τα σταφύλια παραμένουν ευαίσθητα → θέλει προσοχή.
Περονόσπορος : Η εξέλιξή του είναι πολύ περιορισμένη και δεν ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες.
Τζιτζικάκια: Κατά θέσεις δυναμικοί οι πληθυσμοί → να γίνονται έλεγχοι στη βλάστηση.
Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της εποχής οι ψεκασμοί να γίνονται κατά το σούρουπο. Αποφύγετε ψεκασμούς τις θερμές ώρες της ημέρας και φροντίστε τα αμπέλια να είναι στην καλύτερη δυνατή υδατική κατάσταση.
Βλάστηση και φαινολογία
Η πρωιμότητα σε σχέση με το 2020 είναι περίπου στις 10 ημέρες.
Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στο ν. Ηρακλείου

ΕΥΔΕΜΙΔΑ (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις – Οδηγίες :
Η δραστηριότητα από την 2 η πτήση είναι σε πτωτική τάση σε όλες τις ζώνες. Στην όψιμη ζώνη του ν. Ηρακλείου καταγράφονται ωοτοκίες που δικαιολογούν αντιμετώπιση ιδιαίτερα στα επιτραπέζια.
*2ος επαναληπτικός ψεκασμός
Στην όψιμη ζώνη του ν. Ηρακλείου η δραστηριότητα από την 2η πτήση μειώνεται, αλλά παραμένει ακόμα αυξημένη. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας την περίοδο αυτή έχουν τα σταφύλια για επιτραπέζια χρήση. Ενδεικτικές ημερομηνίες επανάληψης:
*Όψιμη ζώνη του ν. Ηρακλείου (επιτραπέζια) : 25 – 26 Ιουνίου.
Παρατήρηση: Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο δελτίο, η πυκνότητα των ωοτοκιών σε σχέση με το 2020 είναι αρκετά μεγαλύτερη. Υπενθυμίζεται ότι η επιτυχημένη αντιμετώπιση της ευδεμίδας πέρα από τον χρόνο επέμβασης καθορίζεται επιπλέον από τον τρόπο και τα μέσα ψεκασμού καθώς και από τα καλλιεργητικά μέτρα που εφαρμόζονται.

 • Για την ενημέρωσή σας, η 3η πτήση της ευδεμίδας υπολογίζεται να ξεκινήσει στις αρχές του Ιουλίου, πρώτα από τις πρώιμες – παραλιακές περιοχές.

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

 • Οι υψηλές θερμοκρασίες των ημερών περιορίζουν σε ένα βαθμό την ανάπτυξη του μύκητα, ωστόσο παραμένει η ασθένεια της εποχής και θέλει προσοχή.
 • Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ από το γυάλισμα και μετά νέες μολύνσεις γίνονται στους άξονες και στους μίσχους των σταφυλιών καθώς και στη νέα βλάστηση.
  Οδηγίες :
  *Τα αμπέλια πρέπει να είναι καλυμμένα την περίοδο αυτή και ιδιαίτερα αυτά που έχει εμφανιστεί ο μύκητας όπου διατηρεί αυξημένα μολύσματα.
 • Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ :
(Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :
Η καιρική αστάθεια όμως που σημειώθηκε στα μέσα του μήνα δεν έδωσε σημαντικές νέες εμφανίσεις του μύκητα και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν δεν ευνοούν περαιτέρω την εξάπλωσή του.
Οδηγίες :
*Δεν χρειάζεται επέμβαση.

T Z I T Z I K AK I Α :
(Empoasca spp)

Πτερωτό Άπτερο

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

 • Αντιμετώπιση γίνεται όταν οι άπτερες μορφές ξεπερνούν το όριο επέμβασης.
  Οδηγίες :
  *Να μην γίνονται ψεκασμοί χωρίς ελέγχους για το όριο επέμβασης :
  τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.
  *Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι :
  Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (1 – 2 φύλλα/πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο φύλλα πριν την κορυφή του.
  Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 – 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.
 • Όπου χρειαστεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυάζεται με αυτήν για την ευδεμίδα. Ο ψεκασμός για τα τζιτζικάκια στοχεύει στη βλάστηση.

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια.
Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (βλαστολογήματα, κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα) ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.
(Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής Παρατηρήσεις υπαίθρου : Σ. Λούρου, Ν. Μπαγκής, ΔΑΟΚ Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών)