Μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουλίου θα παραμείνει σε λειτουργία το σύστημα για τις Αιτήσεις Άμεσης Επιχορήγησης που αφορούν μια σειρά προϊόντων τα οποία επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοιού.
Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

α) Υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla.

β) Της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας.

γ) Των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε ντομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια, εξαιρούμενης της Κρήτης.

δ) Της βουβαλοτροφίας.