Σύμφωνα με το δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 29ης Ιουνίου 2021, οι υψηλότερες τιμές για λάδια οξύτητας 0,3ο παρέμειναν στα 3,48 €/kg στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο μειώθηκαν στα 3,50€/kg από 3,65€/kg, οι χαμηλότερες τιμές παρέμειναν στα 3,15€/kg στην Κρήτη και μειώθηκαν στα 3,10€/kg στην Πελοπόννησο .

Στην Ισπανία για τα έξτρα παρθένα οι μέγιστες τιμές αυξήθηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα 3,80€/kg, ενώ οι ελάχιστες μειώθηκαν στα στα 3,12€/kg.

Στην Ιταλία οι μέγιστες τιμές για το έξτρα παρέμειναν στα 4,70€/kg και οι ελάχιστες στα 4,40€/kg.
Αναλυτικότερα οι τιμές στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Τυνησία όπως και οι τιμές των πρόσφατων διαγωνισμών, φαίνονται στο Δελτίο τιμών της 29ης Ιουνίου 2021 του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr), το οποίο μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ.