Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε μια γενική προσέγγιση για την αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας. Στόχος αυτής της αναθεώρησης, είναι να εκσυγχρονίσει τους κανόνες για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, να τις καταστήσει πιο αποτελεσματικές και αποτελεσματικές και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) και άλλες πολιτικές της ΕΕ. Είναι η πρώτη σημαντική αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας της ΕΕ από το 2009. Η υιοθέτηση της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου ανοίγει το δρόμο για διοργανικές διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ο Ricardo Serrão Santos, Υπουργός της Θάλασσας της Πορτογαλίας.

Η θέσπιση θέσης του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό ελέγχου της αλιείας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πορτογαλική Προεδρία και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης. Η προτεινόμενη γενική προσέγγιση θα διασφαλίσει ότι ο έλεγχος της αλιείας μπορεί να εκσυγχρονιστεί και να απλουστευθεί, ενώ παράλληλα θα ευθυγραμμιστεί με την αλιευτική πολιτική της ΕΕ.