“Με τη Συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ πετύχαμε να διευρυνθεί το πλέγμα προστασίας για παραγωγικούς κλάδους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά μέσα από την αύξηση του ποσοστού στήριξης των συνδεδεμένων ενισχύσεων, καθώς πλέον η χρηματοδότηση θα είναι ίση με 13% των άμεσων ενισχύσεων +2% για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες (ψυχανθή), αντί για 8% + 2% που ήταν στην υφιστάμενη περίοδο αντίστοιχα. Υπό το πρίσμα αυτό, θα πρέπει η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων να γίνεται με γνώμονα την ουσιαστική στήριξη των προϊόντων και όχι την επιδοματική στρέβλωση του ανταγωνισμού, γεγονός που επιβάλλει την επανεξέταση του συγκεκριμένου πλαισίου με βάση και την δεκαετή εμπειρία από την εφαρμογή του” τονίζει σε συνέντευξή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αναφορικά με το ζήτημα της εσωτερικής σύγκλισης, ο Σπήλιος Λιβανός σημειώνει ότι το υπουργείο έχει επεξεργαστεί πληθώρα σεναρίων, κάνοντας συγκεκριμένες παραδοχές που είναι αναγκαίες για να καταστεί σαφής ο αντικειμενικός τρόπος του υπολογισμού.
“Σε κάθε περίπτωση, εντός του τρέχοντος μηνός και με αφορμή το νέο ξεκίνημα των Συνδιασκέψεων για τη διαβούλευση γύρω από τη νέα ΚΑΠ. θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις σχετικά με το θέμα της εσωτερικής σύγκλισης των ιστορικών δικαιωμάτων και των συνδεδεμένων ενισχύσεων, τόσο για το 2022. όσο και για την περίοδο 2023-2027. Στόχος μας είναι να υπάρχει δικαιοσύνη, αλλά και προοπτική. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον της αγροτικής οικονομίας, ώστε να καταστεί βασικός πυλώνας ανάκαμψης και προόδου για την οικονομική ζωή της χώρας μας” δηλώνει ο ΥΠΑΑΤ στην “Υπαιθρο Χώρα”.