«Την προηγούμενη εβδομάδα συνεχίσθηκε με μειωμένους ρυθμούς η εξαγωγή – διακίνηση εσπεριδοειδών και ακτινιδίων, τα οποία ουσιαστικά έχουν τελειώσει, ενώ η συνολική εικόνα των εξαγωγών μας μέχρι σήμερα χειμερινών (+10,9) και θερινών (+0,1) είναι 4,6% αυξημένες έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020 .

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του ρυθμού εξαγωγών τους +13,7% (1/10/20-2/7/21) 80.193 τ. έναντι 70.528 τ. εκ των οποίων 51.348 έναντι 44.085 αντίστοιχα στην Αίγυπτο.

Η περαίωση της εμπορικής περιόδου της φράουλας κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ εξαγωγών αυξημένες κατ΄ όγκο κατά 30% έναντι της αντίστοιχης περσυνής, αλλά και οι τομάτες το πρώτο εξάμηνο κατέγραψαν αύξηση 20,7%. Εκτός της φράουλας η μέχρι σήμερα πορεία εξαγωγής την τρέχουσα εμπορική περίοδο τόσο των μανταρινιών όσο και των αγγουριών κατέγραψαν επίσης ιστορικό ρεκόρ, που και αυτών η εμπορική περίοδος ουσιαστικά έχει λήξει» αναφέρονται στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίου του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών Incofruit-Hellas.

Ειδικά για το θέμα των ακτινιδίων ο ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου, κ. Γ. Πολυχρονάκης, δήλωσε: «Η εξαγωγή ακτινιδίων, (1/9/20-2/7/21) 165.982 τ. έναντι 169.401 τ. αντίστοιχα πέρυσι, με τις ποσότητες προς τρίτες εκτός Ε.Ε.-27 χώρες να αντιπροσωπεύουν το 27,9% με 46.262 τ. έναντι 30,3% την αντίστοιχη περίοδο 2019/20 με 51.275 τ. της μείωσης των 5.013 τ. οφειλόμενης στην έλλειψη μεταφορικών μέσων και αύξηση του κόστους μεταφοράς.

Παρά την ελαφρά μείωση των εξαχθεισών ποσοτήτων το 2020/21 κατά -2% τα ακτινίδια μας για τρίτη συνεχόμενη εμπορική περίοδο καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ σε αξία με την μεσοσταθμική τιμή μονάδος αυξημένη κατά +16% έναντι της περσυνής περιόδου 2019/20 χρονιάς ρεκόρ των 163,5 εκατ. ευρώ από μια παραγωγή της τάξεως των 300 χιλ. τόνων (5η παγκοσμίως) Βασική αρχή είναι και ήταν η ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων χωρίς άμεσα ή έμμεσα εμπόδια όπως π.χ η ανάγκη υπογραφής διμερών φυτουγειονομικών πρωτοκόλλων παρά την τυχόν ύπαρξη συμφωνίας Ε.Ε. με την τρίτη εκτός Ε.Ε Χώρα.

Στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ – Ζηλανδίας θα πρέπει να επιδιωχθεί απόλυτη αντιστοίχιση της δασμολογικής πολιτικής ως προς όλα τα προϊόντα και όχι μεμονωμένα για τα ακτινίδια που είναι του απόλυτου ενδιαφέροντος των Νεοζηλανδών.(αφορά 234 τ. εισαχθέντων το 2020 στην Χώρα μας).

Ειδικότερα για τα ελληνικά ακτινίδια θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί άμεσα αναβάθμιση της ποιότητος τους στον τομέα παραγωγής, χρόνου συλλογής και τυποποίησης-συσκευασίας, προκειμένου να καλυφτεί η διαφορά που υφίσταται στην τιμή καταναλωτή υπέρ των ακτινιδίων της Ν. Ζηλανδίας, για τα οποία ο Έλληνας και κατ επέκταση και ο κοινοτικός καταναλωτής πληρώνει άνετα σχεδόν διπλάσια τιμή».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 26/6 – 2/7/2021, είναι οι εξής:

-Πορτοκάλια 330.531 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 314.452 τόνων

-Μανταρίνια 134.993 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 116.386 τόνων

-Λεμόνια 13.783 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 12.517 τόνων

-Γκρέιπ Φρουτ 596 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 560 τόνων

-Μήλα 80.193 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 70.528 τόνων

-Αγγούρια 49.080 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 38.501 τόνων

-Ακτινίδια 165.982 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 169.401 τόνων

-Ροδάκινα 9.532 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 26.084 τόνων

-Καρπούζια 165.426 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 154.095 τόνων

-Κεράσια 21.031 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 24.033 τόνων

-Νεκταρίνια 4.564 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 16.088 τόνων

-Βερίκοκα 8.651 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 14.598 τόνων