Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Μαργαρόνια: Ακμαία, προσβολή στην ακραία βλάστηση και σε πράσινους καρπούς από προνύμφες.
Κηκιδόμυγα των βλαστών της ελιάς: Προσβεβλημένο κλαδί, στο σημείο της προσβολής αρχίζει η ξήρανση και ο φλοιός εμφανίζει κοκκινωπό ή ιώδες χρώμα. ΢κίζοντας και ανασηκώνοντας το φλοιό στο σημείο του μεταχρωματισμού φαίνονται από κάτω σε ομάδες οι προνύμφες χρώματος κιτρινοπορτοκαλί.

Διαπιστώσεις:
Οδηγίες:
Στο δίκτυο παγίδευσης οι συλλήψεις εμφανίζουν αύξηση. Τοπικά έχουν παρουσιαστεί προσβολές.
Οι προνύμφες προσβάλουν τις βλαστικές κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών. Οι ζημιές μπορεί να αναστείλουν την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση νεαρών και με ζωηρή βλάστηση δέντρων (αυστηρά κλαδεμενα, αρδευόμενα). Σην περίοδο του καλοκαιριού εξάρσεις πληθυσμών προκαλούν φαγώματα και στους πράσινους ανεπτυγμένους καρπούς (επιφανειακά ή βαθυτερα ξηρό σπηλαιώδεσς άδειασμα της σάρκας).
Συστήνεται άμεσα προστασία των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και στους νεοσύστατους ελαιώνες και των δέντρων που έχουν δεχτεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα.
Στα μεγάλα ελαιόδεντρα συνήθως δεν προκαλεί αξιόλογη ζημιά.
Εκτεταμένες προσβολές στη βλάστηση και στους καρπούς αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα σκευάσματα κατά των προνυμφών ψεκάζοντας και τους λαίμαργους βλαστούς της βάσης.

Κηκιδόμυγα των βλαστών

Σύσταση:
Οδηγίες:
Είναι δευτερεύων εχθρός της ελιάς που περιστασιακά και κατά τόπους προσβάλει κυρίως λεπτά κλαδιά. Οι προνύμφες ζουν και τρέφονται μέσα στο φλοιό. ΢το σημείο της προσβολής αναπτύσσεται εσωτερικά προνυμφική στοά ενώ εξωτερικά παρατηρείται κοκκινωπός ή ιώδης (μώβ) μεταχρωματισμός του φλοιού με αποτέλεσμα τη σταδιακή εκδήλωση ξηράνσεων στα κλαδιά. Έντονη προσβολή μπορεί να γίνει ιδιαίτερα καταστροφική στα φυτώρια και στα νεαρά δέντρα κυρίως σε περιοχές με χαλαζόπτωση ή έντονη βροχόπτωση αργά την άνοιξη (Απρίλιο-Μάιο).
Όπου διαπιστώνετε ξηράνσεις λεπτών κλαδιών σταδιακά μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού να γίνεται έλεγχος της παρουσίας του χαρακτηριστικού μεταχρωματισμού στη βάση της ξήρανσης. Ξεφλουδίζοντας προσεκτικά τον φλοιό κάτω από το σημείο του μεταχρωματισμού διακρίνονται οι προνύμφες σε ομάδες, χρώματος κιτρινοπορτοκαλί.
Αφαίρεση, απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων ξηρών κλαδιών. Χημική αντιμετώπιση δε συνιστάται αφού αυγά και προνύμφες αναπτύσσονται εσωτερικά του φλοιού. Οι επεμβάσεις καταπολέμησης άλλων εντόμων αργά την άνοιξη περιορίζουν την κηκιδόμυγα. Η αποφυγή τραυματισμών του φλοιού είναι μέτρο πρόληψης των ζημιών.