Το εμπόριο βαμβακιού ανακάμπτει μετά την επιβράδυνση το 2019/20, ειδικά καθώς βελτιώνεται η παγκόσμια οικονομία.

Μετά από μείωση κατά 7% το 2020/21, η παραγωγή προβλέπεται να επιστρέψει στα προ-πανδημικά επίπεδα το επόμενο έτος. Ακόμα καλύτερα, η παγκόσμια κατανάλωση έχει ανακάμψει από το 2019/20 και σημείωσε αύξηση 12,5% σε 25,59 εκατομμύρια τόνους το 2020/21 και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω στους 25,8 εκατομμύρια τόνους την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Βάμβακος (ICAC).

Η χαμηλότερη παραγωγή σε συνδυασμό με την υψηλότερη ζήτηση θα προκαλέσει την πτώση των τελικών αποθεμάτων για πρώτη φορά σε τέσσερα χρόνια σε 20,96 εκατομμύρια τόνους – επίπεδο παρόμοιο με αυτό που καταγράφηκε το 2015/16. Τα τελικά αποθέματα προβλέπεται να μειωθούν περαιτέρω το 2021/22 σε 20,77 εκατομμύρια τόνους. Οι εξαγωγές το 2020/21 αυξήθηκαν κατά 11,75% σε σύγκριση με το 2019/20 και αναμένεται να παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο το 2021/22.