Τα ποσοστά ανεργίας για τους νέους είναι τρεις φορές υψηλότερα από ό, τι για τους ενήλικες σε όλες τις περιοχές του κόσμου, και η μεγάλη πλειονότητα των ανέργων νέων είναι νεαρές γυναίκες.

Τα αγροδιατροφικά συστήματα, εάν γίνουν πιο ελκυστικά και δίκαια για τους νέους, αποτελούν μια μεγάλη, ανεκμετάλλευτη δεξαμενή ευκαιριών απασχόλησης. Ιδιαίτερα στον Παγκόσμιο Νότο, τα γεωργοτροφικά συστήματα είναι ήδη ο μεγαλύτερος εργοδότης των νέων. Ωστόσο, συχνά δεν παρέχουν αξιοπρεπή και ουσιαστική εργασία ή επαρκείς ευκαιρίες διαβίωσης, ούτε διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ των αναγκών και των δικαιωμάτων των διαφόρων γενεών.

O γενικός διευθυντής του FAO, QU Dongyu, σχολιάζοντας μια νέα έκθεση του ΟΗΕ για τη νεολαία και τη γεωργία, τονίζει τη σημασία της εστίασης των δράσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου σχεδόν το 88% των 1,2 δισεκατομμυρίων νέων στον κόσμο ζουν, ιδιαίτερα στην Αφρική, όπου πάνω από το 70 τοις εκατό των νέων ζουν με 2 $ την ημέρα ή λιγότερο.

Η έκθεση τονίζει ότι η δέσμευση και η απασχόληση των νέων σε βιώσιμα συστήματα γεωργικών τροφίμων είναι ταυτόχρονα ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί και ένα μέσο για τη ριζική μεταμόρφωση των γεωργικών τροφίμων, την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης και την οικονομική ευημερία.