Τη χορήγηση μερίσματος 1.500 ευρώ σε κάθε μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου – ΕΒΟΛ, αποφάσισε το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την απόφαση αυτή λήφθηκαν υπόψη, αφενός οι έκτακτες συνθήκες λόγω πανδημίας και οι ανάγκες του αγροτικού κόσμου, αφετέρου η υψηλή κερδοφορία του Συνεταιρισμού για το έτος 2020.

Τα μέλη θα μπορούν να λάβουν άμεσα το ποσό των 1.000 ευρώ μετά από επικοινωνία με το λογιστήριο του Συνεταιρισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 500 ευρώ θα το λάβουν μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
πηγή: ertnews.gr