Ανάπτυξη καινοτόμων «εργαλείων» για τον προσδιορισμό της γνησιότητας βασικών εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με συνδυασμό σύγχρονων τεχνικών: Ευαισθητοποίηση επαγγελματία και καταναλωτή

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ο συντονιστής εταίρος στο τριετές (25/07/2018-25/08/2021) ερευνητικό πρόγραμμα QuaAuthentic_GR, με επικεφαλής την κα Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και Πρόεδρο του Ινστιτούτου. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-05678).

Στη σύμπραξη συμμετέχουν το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος κο Πέτρο Ταραντίλη, η Εταιρεία – Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΕΡΓΑΝΑΛ και η Επαγγελματική Οργάνωση Ελαιόλαδου ΣΕΒΙΤΕΛ.

Η νοθεία και η διασφάλιση της γνησιότητας/αυθεντικότητας τροφίμων αποτελούν μείζονα ζητήματα για την ελληνική οικονομία και τη δημόσια υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το QuaAuthentic_GR στοχεύει στη διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο και το μέλι.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως το τρόφιμο με τα υψηλότερα ποσοστά νοθείας, κυρίως με σπορέλαια και/ή εξευγενισμένο ελαιόλαδο. Ταυτόχρονα, το (ανώνυμο κυρίως) μέλι βρίσκεται εντός των πρώτων πέντε νοθευμένων προϊόντων με διάφορα μέσα σε επίπεδο Ε.Ε. (π.χ. ανάμιξη διαφορετικών τύπων, εκ των υστέρων προσθήκη καραμελοχρώματος ή ουσιών).

Με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο του QuaAuthentic_GR θα αναπτυχθούν:

Καινοτόμα εργαλεία που θα αναλύουν τα κύρια ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών τύπων ελαιόλαδου και μελιού και θα πιστοποιούν τη γεωγραφική και βοτανική τους προέλευση.
«Βιβλιοθήκη» με το προφίλ –ανά επιμέρους τύπο– ποιοτικών/ποσοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων ελαιόλαδου και μελιού. Η βιβλιοθήκη θα αποτελεί πρότυπο αναφοράς για τον έλεγχο των προϊόντων ως προς την αυθεντικότητα και ποιότητά τους.
Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα απευθύνονται σε:

  • παραγωγούς και εταιρείες τροφίμων για την αποτροπή φαινομένων νοθείας,
  • καταναλωτές για την αποτελεσματική προφύλαξή τους από σύγχρονα φαινόμενα νοθείας.
    Το έργο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι θα ενισχυθεί η κριτική ικανότητα του καταναλωτή, ώστε να επιλέγει ελληνικά γνήσια/μη νοθευμένα προϊόντα, υψηλού επιπέδου ποιότητας. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ελαιόλαδου και μελιού, καθώς οι εταιρείες τροφίμων και οι Έλληνες παραγωγοί θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα σύγχρονο και καθ’ όλα έγκυρο εργαλείο για την πιστοποίηση της υψηλού επιπέδου ποιότητας των προϊόντων τους.

Η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)