«Η συνολική εικόνα των εξαγωγών μας μέχρι την 9η Ιουλίου 2021, χειμερινών (+9,1) και θερινών (-13,4), είναι 3,3% αυξημένες έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020» όπως τονίζεται στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων-Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS.

Στο οποίο, εν συνεχεία, αναφέρονται τα εξής: «Η περαίωση της εμπορικής περιόδου της φράουλας κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ εξαγωγών αυξημένες κατ όγκο κατά 30% έναντι της αντίστοιχης παρισινής, αλλά και οι τομάτες το πρώτο εξάμηνο κατέγραψαν αύξηση 20,7%.

Εκτός της φράουλας η εξαγωγής την εμπορική περίοδο 2020/2021 τόσο των μανταρινιών όσο και των αγγουριών κατέγραψαν επίσης ιστορικό ρεκόρ που και αυτών η εμπορική περίοδος ουσιαστικά έχει λήξει.

Η εξαγωγή ακτινιδίων, ολοκληρώθηκε (1/9/20-9/7/21) 165.982 τ. έναντι 169.401 τ. αντίστοιχα πέρυσι, με τις ποσότητες προς τρίτες εκτός Ε.Ε.-27 χώρες να αντιπροσωπεύουν το 27,9% με 46.262 τ. έναντι 30,3% την αντίστοιχη περίοδο 2019/20 με 51.275 τ. της μείωσης των 5.013 τ. οφειλόμενης στην έλλειψη μεταφορικών μέσων και αύξηση του κόστους μεταφοράς

Παρά την ελαφρά μείωση των εξαχθεισών ποσοτήτων το 2020/21 κατά -2% τα ακτινίδια μας για τρίτη συνεχόμενη εμπορική περίοδο καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ σε αξία με την μεσοσταθμική τιμή μονάδος αυξημένη κατά +16% έναντι της περσυνής περιόδου 2019/20 χρονιάς ρεκόρ των 163,5 εκατ. ευρώ από μια παραγωγή της τάξεως των 300 χιλ. τόνων (5η παγκοσμίως) Βασική αρχή είναι και ήταν η ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων χωρίς άμεσα ή έμμεσα εμπόδια όπως π.χ η ανάγκη υπογραφής διμερών φυτουγειονομικών πρωτοκόλλων παρά την τυχόν ύπαρξη συμφωνίας Ε.Ε. με την τρίτη εκτός Ε.Ε Χώρα

Οι εξαγωγές 1/5-9/7 ανέρχονται:

α) των κερασιών σε 26.783 τ -7,9% μειωμένες έναντι πέρσι,

β) των βερίκοκων σε 10.752 τόνους -36%,

γ) των ροδάκινων 13.569 τόνους -63,5%

Οι συγκομιδές ροδάκινων και νεκταρινιών συνεχίζονται με την παραγωγή να είναι από τις χαμηλότερες τα τελευταία χρόνια λόγω της επίδρασης του παγετού.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιευθείσα Έκθεση της για την κατάσταση των γεωργικών αγορών στην ΕΕ, που αντιστοιχεί στο καλοκαίρι του 2021, επιβεβαιώνει ότι η παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών φέτος στις Χώρες της Ε.Ε. θα σημειώσει μείωση ρεκόρ κατά -20% σε σύγκριση με την περασμένη εμπορική περίοδο, ανερχόμενη σε 2,8 εκατομμύρια τόνους, Η μείωση της παραγωγής παρατηρείται σε όλες τις χώρες, με τη μεγαλύτερη μείωση στην Ελλάδα, με -45% αλλά για την Ισπανία και Ιταλία μόνο -7% και -11% αντίστοιχα.

Η εξαγωγή των καρπουζιών συνεχίζεται με αυξημένους έναντι πέρυσι ρυθμούς +5,4% 179.698 τόνους, παρά την χαμηλή ζήτηση, με τους κυριότερους προορισμούς Ιταλία , Ρουμανία και Πολωνία.

Επίσης και τα πεπόνια καταγράφουν αυξημένους όγκους εξαγωγών+23,8% (1/1-6/7/2021) 4.855 τόνοι έναντι 3.922 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παρά την βελτίωση του καιρού στην Ευρώπη με την είσοδο της συγκομιδής της ουγγρικής παραγωγής χάθηκε ένας προορισμός εκ των αγοραστών μας της τάξεως των 14.000 τ. και μειώθηκε η ροή προς τις γειτονικές της χώρες.

Οι τιμές των πυρηνόκαρπων έχουν διαμορφωθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι παρά το ότι ο καιρός ήταν καλός στις χώρες προορισμού.

Οι χαμηλές τιμές άλλων καλοκαιρινών φρούτων όπως το καρπούζι έχουν ωθήσει τις τιμές και για τα πυρηνόκαρπα παρά την μειωμένη ευρωπαϊκή τους παραγωγή. Η παρατηρηθείσα έλλειψη μεταφορικών μέσων βελτιώθηκε πλην όμως το μεταφορικό κόστος είναι αυξημένο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 3 – 9/7/2021, είναι οι εξής:

-Πορτοκάλια 332.217 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 316.333 τόνων

-Λεμόνια 13.834 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 12.857 τόνων

-Ροδάκινα 13.569 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 37.173 τόνων

-Καρπούζια 179.698 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 170.428 τόνων

-Κεράσια 26.783 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 29.084 τόνων

-Νεκταρίνια 6.698 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 22.424 τόνων

-Βερίκοκα 10.752 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 16.808 τόνων