Όποιος λέει συχνά τη λέξη “ελαιόλαδο” είναι σχεδόν πάντα θετικός. Αυτό προκύπτει από τα πρώτα συμπεράσματα μιας μελέτης που διεξήχθη από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, η οποία θα δημοσιευθεί τέλος Ιουλίου.

Η μελέτη αναλύει το συναίσθημα που δημιουργεί το ελαιόλαδο μεταξύ των καταναλωτών σε διάφορες χώρες μέσω των κειμένων των μηνυμάτων που δημοσιεύονται σε ένα από τα κύρια κοινωνικά δίκτυα στον κόσμο. Από τα αποτελέσματα προκύπτει το προφίλ ενός καταναλωτή που εκφράζει εμπιστοσύνη και ο οποίος έχει μεγαλύτερη προδιάθεση για ενάρετη και θετική συμπεριφορά. Στην πράξη, όποιος προφέρει συχνά τη μαγική λέξη «ελαιόλαδο» είναι αισιόδοξος και θετικός άνθρωπος.

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θεωρείται όλο και περισσότερο ως προϊόν που ενώνει και δημιουργεί θετικές αντιδράσεις στους καταναλωτές που το χρησιμοποιούν. Όποιος λέει “ελαιόλαδο” προφέρει λέξεις που είναι καλές και που προκαλούν ταυτότητα και γεύσεις, παραδόσεις, υγεία και πάθη.