Παράταση στην Υποβολή Ενδικοφανών Προσφυγών Πληρωμής για το Μ11
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω των τεχνικών προβλημάτων στο ΠΣ του Μέτρου 11 παρατείνεται η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής για όλες τις Δράσεις του Μ11 μέχρι και σήμερα 13.07.2021.