Η παραγωγή βοείου κρέατος στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί το 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των αγελάδων στον τομέα του βοείου κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη ζήτηση από υπηρεσίες τροφίμων. Οι εξαγωγές σε αγορές υψηλής αξίας θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται χάρη στις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες (π.χ. Καναδάς, Ιαπωνία) και ενώ άλλοι προορισμοί παρουσιάζουν μικρή πτώση, παρά την έλλειψη βοείου κρέατος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με έκθεση σχετικά με τις Βραχυπρόθεσμες Προοπτικές της Αγοράς Κρέατος στην ΕΕ, η παραγωγή χοιρείου κρέατος στην ΕΕ αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται το 2021, καθώς η πρόσθετη παραγωγή σε ορισμένες χώρες της ΕΕ υπεραντιστάθμισε τη μείωση λόγω του ASF στη Γερμανία. Αν και οι εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώνονται έντονα, οι συνολικές εξαγωγές χοιρείου κρέατος της ΕΕ θα αυξηθούν ξανά το 2021.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη χτυπά τους μεγάλους παραγωγούς πουλερικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, η παραγωγή της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί το 2021. Η ζήτηση δεν αναμένεται να ανακάμψει απότομα με το άνοιγμα των υπηρεσιών τροφίμων και οι συνολικές εξαγωγές θα πρέπει να μειωθούν. Παρά τις υψηλές τιμές, τα περιθώρια υπόκεινται σε πίεση λόγω του υψηλού κόστους τροφοδοσίας.

Η αγορά πρόβειου κρέατος στην ΕΕ αντιμετωπίζει μεγάλες παγκόσμιες και εγχώριες ελλείψεις εφοδιασμού (η παραγωγή της ΕΕ είναι σταθερή), οδηγώντας σε σχετικά υψηλές τιμές. Οι εξαγωγές από τη Νέα Ζηλανδία ανακατευθύνονται εν μέρει στην Ασία, ενώ αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα υψηλότερα έξοδα αποστολής. Η τρέχουσα εμπορική κατάσταση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ αυξάνει την πίεση στις εξαγωγές και τις εισαγωγές.