Οι ελληνικές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου στον Καναδά κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 4% σε αξία αλλά αύξηση κατά περίπου 8% σε ποσότητες. Σε γενικές γραμμές οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στον Καναδά, κατά την περίοδο της πανδημίας (2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος), σημείωσαν αύξηση κάτι που ωστόσο δεν ίσχυσε στον ίδιο βαθμό και για το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο.
Την πρώτη θέση στην ανερχόμενη καναδική αγορά παρθένου ελαιόλαδου κατέχει, σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στο Τορόντο, η Ιταλία με εξαγωγές που καλύπτουν το 40% των συνολικών εισαγωγών, αξιοποιώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως οι μεγάλες σε μέγεθος ελαιουργίες και τυποποιητικές μονάδες, η ελαστική νομοθεσία που επιτρέπει την ανάμιξη του ιταλικού με άλλα ελαιόλαδα προκειμένου να ενισχυθεί η γεύση και το άρωμα του, ιδίως από το ελληνικό, οι έντονες και συστηματικές προωθητικές εκστρατείες τόσο κρατικών αρχών όσο και διεπαγγελματικών οργανώσεων και συνενώσεων παραγωγών και εμπόρων, όπως η προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο του ιταλικού συνεργατικού σχήματος/cluster Eataly, και, τέλος η προώθηση του ελαιόλαδου μέσω του δικτύου των πολυάριθμων ιταλικών εστιατορίων που λειτουργούν στον Καναδά ως «πρεσβευτές» της ιταλικής γαστρονομίας και των προϊόντων της. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι πριν από λίγα χρόνια οι ιταλικές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου ξεπερνούσαν το 65% των συνολικών καναδικών εισαγωγών.