Η πρόεδρος της ένωσης AREPO Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη και αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της επιχειρούμενης διεύρυνσης της ένωσης AREPO (Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Προέλευσης) και την ισχυρότερη εκπροσώπηση στα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα, είχαν σειρά συναντήσεων με υπηρεσιακούς, παραγωγικούς και αναπτυξιακούς φορείς της Κύπρου. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν από την Τετάρτη 14 έως και την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.

Ειδικότερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής και συνεργάτες του υποδέχτηκαν την αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης στο γραφείο του και συζήτησαν θέματα που αφορούσαν τα προϊόντα ποιότητας, τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τη νέα περίοδο. Πιο συγκεκριμένα η κα Πρόεδρος παρουσίασε τις δραστηριότητες και την πολυεπίπεδη δυναμική, τις ουσιαστικές παρεμβάσεις καθώς και την οργάνωση της ένωσης ενώ προσκάλεσε το Υπουργό να συμμετάσχει στις διεργασίες της ένωσης επισημαίνοντας να την ανάγκη συστράτευσης σε θέματα που αφορούν τα Προϊόντα Προέλευσης όπου η Κύπρος έχει επιδείξει μια σημαντική παρουσία τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ρόλο της ένωσης στην προστασία των προϊόντων προέλευσης και ζήτησε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ένταξης της Κύπρου στην ένωση AREPO.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο διαδοχικών συναντήσεων με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων η Πρόεδρος είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει το σκοπό και τους στόχους του δικτύου AREPO, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει με έμφαση τις παρεμβάσεις, τη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις, τις προκλήσεις της νέας περιόδου αναφορικά με τη νέα ΚΓΠ, τις διμερείς συμφωνίες και το νέο διαμορφούμενο διεκδικητικό πλαίσιο σε παραγωγικούς φορείς της Κύπρου. Στη συζήτηση που ακολούθησε οι εκπρόσωποι των φορέων της Κύπρου αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα ουσιαστικότερης και έγκαιρης ενημέρωσης τους πάνω σε θέματα Προϊόντων Προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ) ενώ τόνισαν την ανάγκη προστασίας των προϊόντων από τις απομιμήσεις, την ανάγκη εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στην παραγωγική αλυσίδα και στην απλούστευση των διαδικασιών.

H αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης αποτελούνταν από το Γενικό Δ/ντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Γιώργο Μαυρογιάννη ο οποίος οργάνωσε την επίσκεψη στην Κύπρο και τον επιστημονικό συνεργάτη της Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα AREPO Χαράλαμπο-Νικόλαο Πίτερη.

Επιπρόσθετα καθοριστικά στην οργάνωση συνέβαλαν ο Δ/ντής της Αναπτυξιακής Λάρνακος Βασίλης Κοσμάς και τα στελέχη Άννα Κοσμά και Ευδοκία Μπαλαμού.