Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για τη Λετονία 650.000 ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής μικροπράσινων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που πλήττονται από το ξέσπασμα του κοροναϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση της Λετονίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο αποσκοπεί στον περιορισμό των ελλείψεων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι και στην αντιμετώπιση των ζημιών που υπέστησαν κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως τις 31 Μαΐου 2021 για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής πράσινων προϊόντων και από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Μαΐου 2021 για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.