Η Ευρωπαική Επιτροπή αποφάσισε πρόσθετη χρηματοδότηση, άνω των 336 εκατομμυρίων ευρώ, στην Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας κοροναϊού και να ενθαρρύνουν μια πράσινη και ψηφιακή έκθεση ανάκαμψης. Τα πρόσθετα χρήματα χορηγούνται στο πλαίσιο του REACT-EU για τη συμπλήρωση έξι επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους απόρους(FEAD).

Στην Κροατία, το PO FEAD θα ενισχυθεί με επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ για να συνεχίσει να βοηθά τους πιο μειονεκτούντες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν πληγεί από την πανδημία κοροναϊού και τους δύο καταστροφικούς σεισμούς του 2020. Αυτοί οι ευάλωτοι άνθρωποι θα λάβουν επισιτιστική βοήθεια υπό μορφή ζεστών γευμάτων και βασικά υλικά υλικά όπως προϊόντα υγιεινής και σχολικά είδη.

Στη Γαλλία, το διαπεριφερειακό ΕΠ ΕΤΠΑ στην περιοχή του Λίγηρα θα επωφεληθεί από ένα επιπλέον ποσό 6 εκατομμυρίων ευρώ. Όλες αυτές οι κατανομές θα υποστηρίξουν τη διαδικασία πρασίνου και ψηφιοποίησης της οικονομίας. Επιπλέον, στα γαλλικά υπερπόντια εδάφη της Γουαδελούπης και του Saint-Martin, το κοινό ΕΠ ΕΚΤ και ΕΤΠΑ θα επωφεληθεί από επιπλέον 50,3 εκατομμύρια ευρώ. Τα νέα κονδύλια θα υποστηρίξουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση για παιδιά και μαθητές και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και θα υποστηρίξουν την απασχόληση για νέους και άτομα σε θέσεις εργασίας που πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία. Στο Saint-Martin, η πρόσθετη χρηματοδότηση θα επιτρέψει επίσης επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση, υποστήριξη στον τουρισμό, ψηφιοποίηση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και ενίσχυση του τομέα της υγείας.

Στη Γερμανία, το ΕΠ του ΕΤΠΑ στη Σαξονία θα λάβει 115 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν σε κέντρα εμβολιασμού, υποστήριξη για δοκιμές καθώς και επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής, ψηφιοποίηση και ιατρικό εξοπλισμό σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Εξάλλου, ένα νέο ΕΠ πολλαπλών ταμείων για την περιοχή Mecklenburg-Vorpommern θα παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 56,5 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις σε δύο πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον τομέα του τουρισμού, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και για την ολοκλήρωση της μακροχρόνια άνεργοι και νέοι στην αγορά εργασίας.

Στην Ελλάδα, επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για το ΕΠ «Μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα» θα βοηθήσουν στην ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας της χώρας και θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε αυτούς για τους πολίτες. Αυτά τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν ένα κινητό δίκτυο νοσοκόμων για την παροχή ανακούφισης στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της κρίσης υγείας, τη βελτίωση των απομακρυσμένων υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι για τους χρόνιους ασθενείς και την υποστήριξη υπηρεσιών ψυχικής και σωματικής υγείας για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.NextGenerationEU και παρέχει 50,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετη χρηματοδότηση (σε τρέχουσες τιμές) κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022 σε προγράμματα πολιτικής συνοχής. Τα μέτρα στοχεύουν στη στήριξη της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης, των ΜΜΕ και των οικογενειών χαμηλού εισοδήματος, καθώς και για να θέσουν τα θεμέλια για μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη.