Για τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων “ΠΙΝΔΟΣ”, η ασφάλεια των προϊόντων της είναι αδιαπραγμάτευτη. Σύμφωνα με την ΠΙΝΔΟΣ, καθημερινά πραγματοποιούνται ποιοτικοί έλεγχοι, σε κάθε στάδιο παραγωγής, στο υπερσύγχρονο, ιδιόκτητο μικροβιολογικό της εργαστήριο, το όποιο έχει εξοπλίσει και με το αυτόματο ρομποτικό σύστημα BEAR (αρκούδα) ενώ ανέπτυξε εξελιγμένη μοριακή τεχνική LAMP (Molecular Detection System της 3Μ). Παράλληλα, η ΠΙΝΔΟΣ, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της, πρόσφατα ολοκλήρωσε το έργο ψηφιακής εποπτείας και διαχείρισης όλων των ψυχόμενων χώρων της εφοδιαστικής αλυσίδας της, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της, σύμφωνα με τους κανονισμούς HACCP και τον ΕΦΕΤ.