Η βιολογική καλλιέργεια αποτελεί ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της γεωργίας της ΕΕ, ως άμεσο αποτέλεσμα του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα. Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις που θέτει η ταχεία αυτή επέκταση και με σκοπό τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για τον τομέα, η ΕΕ θέσπισε νέα νομοθεσία. Λόγω της πολυπλοκότητας και της σημασίας του υπό κατάρτιση παράγωγου δικαίου, η έναρξη ισχύος του μετατέθηκε κατά ένα έτος, από την 1η Ιανουαρίου 2021 για την 1η Ιανουαρίου 2022. Η αναβολή ζητήθηκε αρχικά από τις χώρες της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τρίτες χώρες και άλλους ενδιαφερομένους.

Παραδείγματα των αλλαγών που θα γίνουν στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για τα βιολογικά προϊόντα:

ενίσχυση του συστήματος ελέγχου, με σκοπό την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο σύστημα βιολογικών προϊόντων της ΕΕ·
νέοι κανόνες για τους παραγωγούς οι οποίοι θα διευκολύνουν τη στροφή των μικρότερων γεωργών στη βιολογική παραγωγή·
νέοι κανόνες για τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα βιολογικά προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ ακολουθούν τα ίδια πρότυπα·
μεγαλύτερο φάσμα προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ως βιολογικά.
Η νέα νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα θα υποστηριχθεί από το σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή στην ΕΕ, που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2021.