Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΑΑΤ, Σπήλιου Λιβανού, εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας οικονομικού έτους 2021 ως ακολούθως: