Τα τελευταία 5 χρόνια, η γεωργική ασφάλιση έχει αυξηθεί σχεδόν τρεις φορές, αλλά μόνο 3.751 συμβόλαια πουλήθηκαν – 3.017 σε μεμονωμένους αγρότες και κτηνοτρόφους και 734 σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εταιρείες. Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων, αυτός είναι ακόμη ένας σχετικά μικρός αριθμός, δεδομένου ότι περίπου 60.000 αγρότες λαμβάνουν επιδοτήσεις. Το Κράτος, από την άλλη πλευρά, καλύπτει το 60% του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά όχι περισσότερο από 150.000 δηνάρια (€2.434). Ο Οργανισμός Εποπτείας Ασφαλίσεων (ISA) δήλωσε στην εφημερίδα Sloboden Pecat ότι είναι καλό που υπάρχει μια τάση αυξανόμενου ενδιαφέροντος.