Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, εδώ και μήνες, παρακολουθεί με ανησυχία, την διευρυμένη, εθελοντική εφαρμογή του νέου συστήματος «Nutri-score», σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Στο τέλος του χρόνου, θα γίνει η ευρωπαϊκή διαβούλευση με κρατικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Το Μάρτιο του 2022, θα δοθεί η γνωμοδότηση του EFSA, με ολοκλήρωση στο τέλος του 2022.

Στην διαδικτυακή συνάντηση, θα απαντηθούν ερωτήματα για:

Τι είναι το νέο αυτό σύστημα;
Πώς θα επηρρεάσει την βιωσιμότητα των κλάδων διατροφής;
Πώς ενημερώνονται οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις παραγωγής;
Ποια είναι η θέση των Ομοσπονδιών και των Συνδέσμων;
Ποια μπορεί να είναι η αντι-πρόταση από την ελληνική βιοτεχνία – παραγωγή, για να προστατεύσει τα συμφέροντά της και τη θέση της στην κοινότητα;
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Β.Ε.Α.

www.acsmi.gr

(ΚΑΝΑΛΙ you tube Β.Ε.Α.)

ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ.

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 στις 12:00