Η Fintel Energija και η συνεργαζόμενη εταιρεία MK Group φέρνουν μια μεγάλη καινοτομία στη Σερβία και την περιοχή.

Το έργο ονομάζεται Agrosolar Kula, το πρώτο αγροτο-βιοτικό έργο στη Σερβία και τα Βαλκάνια και επίσης το μεγαλύτερο έργο του είδους του στην Ευρώπη.

Η επένδυση ανέρχεται σε 340 εκατομμύρια ευρώ και θα πραγματοποιηθεί στο έδαφος του Δήμου Kula, σύμφωνα με το ελληνικό γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βελιγράδι.

Τα αγροτοβολταϊκά είναι μια τεχνολογική λύση που επιτρέπει την ταυτόχρονη παραγωγή γεωργικών καλλιεργειών και ενέργειας από το φως του ήλιου στην ίδια περιοχή.

Η καινοτόμος εφαρμογή των ηλιακών συλλεκτών σε συνδυασμό με τη βλάστηση δημιουργεί το είδος του μικροκλίματος που, από τη μία πλευρά, αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας, ενώ από την άλλη, αυξάνει την αποδοτικότητα της παραγωγής ενέργειας.

Ένα άλλο όφελος είναι η μειωμένη εκπομπή άνθρακα και η κατανάλωση νερού για άρδευση.

Επιπλέον, η MK Group επέλεξε τη βιολογική γεωργία στη γη όπου πρόκειται να εφαρμοστεί το έργο, επομένως δεν θα χρησιμοποιηθούν φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα ή τεχνητά λιπάσματα.

Η έξυπνη γεωργία και η πράσινη ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο εδώ και πολύ καιρό και το έργο Agrosolar βασίζεται στη συνέργεια τους. Αυτό το σύστημα επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση της χρήσης γης μαζί με θετική επίδραση στο περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η πρωτοποριακή επένδυση των Fintel Energija και MK Group έχει μεγάλη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η έναρξη του έργου Agrosolar Kula έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2022 και η υλοποίηση θα διαρκέσει λίγο περισσότερο από ένα χρόνο.

Στην αρχική φάση, θα καλύψει 700 εκτάρια γης στην Kula, χωρισμένη σε επτά ζώνες για διάφορες βιολογικές καλλιέργειες. Σχεδόν στο ένα τρίτο της συνολικής έκτασης, θα υπάρχουν ηλιακοί συλλέκτες.

Η ετήσια προγραμματισμένη παραγωγή “πράσινης” ενέργειας είναι περίπου 832 GWh, η οποία καλύπτει τις ανάγκες περίπου 200 χιλιάδων νοικοκυριών.