Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τρίτη (17/8) επτά γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες (3 καλαμπόκι, 2 σόγια, 1 ελαιοκράμβη και 1 βαμβάκι) και ανανέωσε τις άδειες για δύο καλλιέργειες αραβοσίτου και μία ελαιοκράμβη που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα και ζωοτροφές.

Όλοι αυτοί οι ΓΤΟ έχουν περάσει από μια ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία έγκρισης, συμπεριλαμβανομένης μιας ευνοϊκής επιστημονικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Οι αποφάσεις αδειοδότησης δεν καλύπτουν την καλλιέργεια. Τα κράτη μέλη δεν έλαβαν ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά στη Μόνιμη Επιτροπή και στην επόμενη επιτροπή προσφυγών. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το νομικό καθήκον να προχωρήσει στις άδειες σύμφωνα με τις επιστημονικές συμβουλές που έχει λάβει. Οι άδειες ισχύουν για 10 χρόνια και κάθε προϊόν που παράγεται από αυτούς τους ΓΤΟ θα υπόκειται στις αυστηρές απαιτήσεις της ΕΕ κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας.