Από τις 13/08/2021 έως τις 19/08/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.053.037,86 €.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις πληρωμές