Η Επιτροπή AGRI θα φιλοξενήσει ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Bernard Van Goethem, διευθυντή αρμόδιο για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κρίσεων στον τομέα των τροφίμων, των ζώων και των φυτών στη ΓΔ SANTE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να συζητηθούν με τα μέλη της AGRI οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τον μετριασμό της εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ASF) στη UE και τις επιπτώσεις της στη γεωργία της ΕΕ.