Διευκρινίσεις για όσους παραγωγούς επλήγησαν από τον παγετό και διατηρούν οφειλές στην ασφάλιση των καλλιεργειών τους δόθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α. Εφόσον, λοιπόν, τις τακτοποιήσουν θα τους καταβληθεί ενός ολίγων ημερών η προκαταβολή για τις ζημιές στην καλλιέργειά τους. Η διαδικασία πληρωμής δηλαδή, προχωρά για κάθε δικαιούχο ανεξάρτητα και ενεργοποιείται άμεσα, εφόσον ο παραγωγός τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του στον Οργανισμό.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πληρωμής των προκαταβολών στους πληγέντες από τον παγετό παραγωγούς, εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται, σύμφωνα με την “Υπαιθρο Χώρα”, νέος γύρος πληρωμών που θα αφορά ένα σημαντικό ποσό. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής ο Οργανισμός έχει πληρώσει προκαταβολές ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ.