Τα νέα εθνικά σήματα πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και τα αντίστοιχα πρότυπά τους, παρουσίασε την Τρίτη (7/9/2021) σε ειδική εκδήλωση ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Πρόκειται για έξι (6) νέα σήματα AGRO, σκοπός των οποίων είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου πιστοποίησης για την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών. Τα νέα αυτά σήματα πιστοποίησης, που είναι προαιρετικά και φιλοπεριβαλλοντικά, θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών.

Στην εκδήλωση Τύπου που διοργανώθηκε με σκοπό την παρουσίαση των νέων σημάτων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός εξήρε το ρόλο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, της προστασίας της προέλευσής τους και των συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα. Και σημείωσε ότι «γι΄ αυτό και για εμάς, στο Υπουργείο, αποτελεί πρώτιστο μέλημα η υλοποίηση ενός πλέγματος πολιτικών για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων που φτάνουν στο τραπέζι όλων μας. Για να προστατεύσουμε την υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Και βεβαίως για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία για τα προϊόντα μας προς όφελος των ελλήνων παραγωγών».

Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι θεωρεί «επιβεβλημένη την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, και κυρίως των νέων και των παιδιών μας, για την αναγκαιότητα και τον ρόλο μιας πιο καλής, πιο σωστής, πιο υγιεινής διατροφής. Γιατί τελικά, όπως πολύ σωστά λένε, είμαστε ό,τι τρώμε».

Και κατέληξε: «Διαβεβαιώνω ότι είμαστε εδώ για να προφυλάσσουμε τη διατροφική αλυσίδα, να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία και βεβαίως για να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας, τους αγρότες και τους καταναλωτές μας. Για να διασφαλίζουμε την παραγωγή καλύτερων προϊόντων, για μια καλύτερη ζωή. Για μας και τα παιδιά μας».

Τα έξι νέα σήματα πιστοποίησης αφορούν:
 Προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2)
 Πιστοποιημένο χοιρινό κρέας (AGRO 8)
 Προϊόντα προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000 (AGRO 9)
 Τοπικά προϊόντα (AGRO 10)
 Προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (AGRO 11)
 Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών (AGRO
12)
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα επιβλέπει την εφαρμογή και νέων αυτών προτύπων AGRO, διενεργώντας επιθεωρήσεις στους ιδιωτικούς φορείς που θα δραστηριοποιηθούν στην πιστοποίησή τους, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις και στα σημεία πώλησης των προϊόντων των πιστοποιημένων ή μη επιχειρήσεων, με στόχο τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις προδιαγραφές.