Από τις 31/08/2021 έως τις 07/09/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 10.920.647,82 €.
Αφορούν πληρωμές στη βιολογική γεωργία, γενετικούς πόρους, σχέδια βελτίωσης κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές