Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων τρώνε ψάρια αρκετές φορές το μήνα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, σχετικά με τις συνήθειες των καταναλωτών στην ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η κρίση COVID-19 δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει σημαντικά την κατανάλωση θαλασσινών στην ΕΕ, αν και έχει παρατηρηθεί μικρή μείωση (-6 ποσοστιαίες μονάδες) από το 2018. Η ποιότητα και η τιμή παραμένουν οι πιο σημαντικοί παράγοντες αγοράς. Η απόφαση για αγορά θαλασσινών βασίζεται κυρίως στην εμφάνιση του προϊόντος (π.χ. φρεσκάδα, παρουσίαση), για το 58% των Ευρωπαίων καταναλωτών, ακολουθούμενη από την τιμή (54%).

Το χαμηλό ποσοστό των Ευρωπαίων που μείωσαν την κατανάλωση ψαριών κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι πιθανότερο να αναφέρουν οικονομικούς λόγους ως κύρια αιτία, είτε επειδή τα ψάρια έχουν γίνει πιο ακριβά (33%), ή επειδή η δική τους οικονομική κατάσταση έχει αλλάξει (25%). Η προώθηση φθηνότερων ή λιγότερο δημοφιλών αλλά θρεπτικών ειδών είναι συνεπώς απαραίτητη. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές που αυξάνουν την κατανάλωσή τους αναφέρουν ως βασικούς λόγους την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υγεία (40%) και τις αλλαγές στη διατροφή (35%).