“Οι αγρότες χρειάζονται υψηλής ποιότητας φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που εγγυάται υψηλές αποδόσεις, πληροί κριτήρια αειφορίας, προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή, διασφαλίζει την αγροδιατροφική ασφάλεια και συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας” τόνισε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων μιλώντας στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

“Η νομοθεσία” πρόσθεσε “προσαρμοσμένη στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τις πολιτικές προτεραιότητες θα προσφέρει πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και μεγαλύτερη ποικιλία φυτών. Σχεδιάζουμε να υιοθετήσουμε μια νομοθετική πρόταση στα τέλη του 2022. Ο αναθεωρημένος νόμος για την υγεία των φυτών συνδυάζει το νέο νομικό πλαίσιο για την υγεία των φυτών με το επίσημο πλαίσιο ελέγχου. Η νέα μας προσέγγιση προσφέρει βελτιωμένη επιτήρηση επιβλαβών οργανισμών και εκτίμηση κινδύνου, οδηγώντας σε έγκαιρη ανίχνευση και ταχύτερη εξάλειψη. Επίσης, πέντε νέα εργαστήρια αναφοράς για την υγεία των φυτών της ΕΕ θα εναρμονίσουν την ανίχνευση παρασίτων και ασθενειών. Σύμφωνα με τον κανονισμό για την υγεία των φυτών, η Επιτροπή προετοιμάζει δύο εκθέσεις – σχετικά με το φυτοϋγειονομικό σύστημα εισαγωγής και τα φυτικά διαβατήρια. Θα τα καταθέσουμε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τα μέσα Δεκεμβρίου”.

Παράλληλα, η Ευρωπαία Επίτροπος σημείωσε ότι “βελτίωση της υγείας των φυτών μας θα ενισχύσει επίσης τις προσπάθειές μας να μειώσουμε τη χρήση και τον κίνδυνο φυτοφαρμάκων. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων θα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Farm to Fork, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη μείωση κατά το ήμισυ τόσο της χρήσης όσο και του κινδύνου χημικών φυτοφαρμάκων και τη χρήση πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων. Στο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμά μας στοχεύουμε να υποβάλουμε μια νομοθετική πρόταση το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική θα διαδραματίσει καίριο ρόλο εδώ. Θα δώσει κίνητρα στους αγρότες να χρησιμοποιήσουν πιο εναλλακτικές τεχνικές ελέγχου παρασίτων, όπως εναλλαγές-και, όπου απαιτούνται φυτοφάρμακα, να στραφούν σε προϊόντα χαμηλού κινδύνου και μη χημικά”.