Τρεις νέες δομές του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εγκαινίασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο αγρόκτημα του Οργανισμού στη Θέρμη.

Πρόκειται για:
– την Αγροτική Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ), η οποία ονομάστηκε «Βιβλιοθήκη Βασιλείου Γ. Χριστίδη» προς τιμήν του Βασίλη Χριστίδη ιδρυτή και Διευθυντή του Ινστιτούτου Βάμβακος Σίνδου, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνέβαλε τόσο στη δημιουργία νέων ποικιλιών, όσο και στην ώθηση της βαμβακοκαλλιέργειας στη χώρα μας. Το υλικό της βιβλιοθήκης συλλέχθηκε από τις συλλογές τριών πρώην Ινστιτούτων (Βάμβακος, Σιτηρών και Καπνού).
– το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων και Βιοδιεργασιών του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ), το οποίο έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες, που έχουν σκοπό την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων για παραγωγή πράσινης ενέργειας και προϊόντων υψηλής αξίας βιολογικής προέλευσης (biobased products).
– το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Οπωροκηπευτικών των ΙΓΒΦΠ και ΙΕΥΠ, το οποίο στόχο έχει να προάγει τις καινοτομίες στον τομέα των οπωροκηπευτικών, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεμονωμένους παραγωγούς, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών να έχουν μια πιο προσοδοφόρα καλλιέργεια Μελέτη της σύνθεσης και της εφαρμογής βιοδιεγερτών στην καλλιεργητική πρακτική των οπωροκηπευτικών, με στόχο την αντιμετώπιση των αβιοτικών καταπονήσεων και την βελτίωση της ποιότητάς τους.