Το εργαστήριο Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, με σκοπό την μελέτη της νέας παγκόσμιας κοινωνικοοικονομικής περιόδου που έρχεται μετά τον κορονοϊό εκπόνησε την δεύτερη έρευνα αγοράς καταναλωτών αξιολογώντας την εμπιστοσύνη τους στα ελληνικά (και τα Ηπειρωτικά) παραδοσιακά τρόφιμα στην μετά κορονοϊό εποχή.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών εκτιμήθηκε σε 5 διακριτά πεδία εκτίμησης τους:

1) στην ασφάλεια, 2) την υγεία, 3) βιωσιμότητα, 4) την αυθεντικότητα, και 5) την γεύση όχι μόνον των παραδοσιακών τροφίμων, αλλά και των πρώτων υλών, και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τους στην μετά κορονοϊό εποχή. Η έρευνα έδειξε ότι οι καταναλωτές θεωρούν τα παραδοσιακά τρόφιμα (81%), τις πρώτες ύλες τους (78%), και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται (76%) αρκετά ασφαλή. Ενώ θεωρούν ότι τα οφέλη υγείας που προσφέρουν και θα προσφέρουν λιγότερο σημαντικά: για τα ίδια τα τρόφιμα (76%), τις πρώτες ύλες (72%) και την τεχνολογία παραγωγής που χρησιμοποιούντα (73%). Αξιοσημείωτη είναι επίσης η σχετικά χαμηλή εκτίμηση των καταναλωτών όσον αφορά την προσφορά τους στην βιωσιμότητα: με ποσοστά 66% για τα τρόφιμα, 65% για τις πρώτες ύλες, και 64% για τις τεχνολογίες. Χαμηλή είναι επίσης η εκτίμηση τους για την αυθεντικότητα τους: κατά πόσον είναι και θα είναι όντως αυθεντικά τα ίδια τα παραδοσιακά τρόφιμα (64%), οι πρώτες τους ύλες (61%) και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται (62%). Αντίθετα θεωρούν ότι τα εν λόγω τρόφιμα είναι και θα είναι αρκετά γευστικά: τα ίδια τα τρόφιμα (82%), οι πρώτες τους ύλες (79%), και οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες που συμβάλουν σε αυτό (77%). Παράλληλα στο ίδιο πλαίσιο των διακριτών πεδίων, για λόγους σύγκρισης οι καταναλωτές πανελλαδικά ρωτήθηκαν και για την άποψη τους ως προς τα παραδοσιακά τρόφιμα Ηπείρου και βρέθηκε ότι αυτοί θεωρούν ότι τα Ηπειρωτικά παραδοσιακά τρόφιμα είναι περισσότερο βιώσιμα κατά +4% (70%), και αυθεντικά κατά +6% (70%) σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ελληνικά τρόφιμα. Αντίθετα πιστεύουν ότι είναι λιγότερο ασφαλή κατά -5% (76%), και γευστικά κατά -6% (76%), ενώ είναι εξ ίσου υγιεινά.

Τα ως άνω αρχικά ευρήματα, δείχνουν μία πρώτη εικόνα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην μετά κορονοϊό εποχή που θα είναι, βάσει των επιστημονικώς προβλέψεων, εντελώς διαφορετική όσον αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες! Ως προς τα ελληνικά πιστεύουν σθεναρά ότι είναι και θα είναι ασφαλή, και νόστιμα, και λιγότερο αυθεντικά, υγιεινά και βιώσιμα, ενώ ως προς τα Ηπειρωτικά πιστεύουν περισσότερο ότι είναι αυθεντικά και βιώσιμα, εξ ίσου υγιεινά, αλλά λιγότερο ασφαλή και γευστικά (το πιθανότερο γιατί δεν τα γνωρίζουν και δεν τα έχουν γευτεί προσωπικά!).

Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυακά τον περασμένο Μάϊο και Ιούνιο, με τη συμμετοχή 548 συμμετεχόντων πανελλαδικά και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sustainability.