Η παγκόσμια στήριξη στους παραγωγούς στον αγροτικό τομέα ανέρχεται σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, αποτελώντας το 15% της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής. Μέχρι το 2030, αυτό αναμένεται να αυξηθεί πάνω από τρεις φορές στα 1,759 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, το 87% αυτής της στήριξης, περίπου 470 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι στρεβλωτική των τιμών και επιβλαβής για το περιβάλλον και την κοινωνία. Αυτά είναι τα ευρήματα μιας νέας έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών που ζητά να υπάρξουν κίνητρα για την επίτευξη περισσότερων από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2030 και την υλοποίηση της Δεκαετίας του ΟΗΕ για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος.

Η έκθεση “Μια ευκαιρία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων: Επαναφορά γεωργικής στήριξης για τον μετασχηματισμό συστημάτων τροφίμων”, που ξεκίνησε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας ( FAO ), το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ ( UNDP ) και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ( UNEP ) διαπιστώνει ότι η τρέχουσα υποστήριξη στους πραγωγούς αποτελείται κυρίως από κίνητρα τιμών, όπως δασμούς εισαγωγής και επιδοτήσεις εξαγωγής, καθώς και φορολογικές επιδοτήσεις που συνδέονται με την παραγωγή συγκεκριμένου εμπορεύματος ή εισροών. Αυτά είναι αναποτελεσματικά, στρεβλώνουν τις τιμές των τροφίμων, βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων, υποβαθμίζουν το περιβάλλον και συχνά είναι άνισα, θέτοντας τις μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις μπροστά από τους μικροκαλλιεργητές, εκ των οποίων ένα μεγάλο μερίδιο είναι γυναίκες.