Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που προκαλεί η νέα ΚΑΠ, στη Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ που έγινε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Λιβανός σημείωσε :

 1. Καταργούμε τα ιστορικά δικαιώματα, από το 2022 με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026, βάζοντας τέλος στις ανισότητες και στρεβλώσεις του παρελθόντος.
 2. Ενισχύουμε τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης από το 2023, ανατρέποντας τη διαχρονική ανισοκατανομή της καταβολής των ενισχύσεων. Βάζουμε τέλος στο φαινόμενο το 30% των δικαιούχων της βασικής ενίσχυσης να εισπράττει το 80% των πόρων.
 3. Στηρίζουμε στοχευμένα σημαντικούς τομείς παραγωγής που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας & βιωσιμότητας, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων από το 2023., Προχωράμε στον ανασχεδιασμό τους με γνώμονα την ενίσχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως είναι η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.
 4. Eνσωματώνουμε στο Στρατηγικό μας Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και προχωρούμε στην εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων, μέσω στοχευμένων δράσεων.
 5. Επενδύουμε στους Νέους Αγρότες, με αύξηση του προϋπολογισμού για τους νέους αγρότες από το 2% στο 3% του συνολικού προϋπολογισμού.
 6. Στηρίζουμε τις βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και να κάνουμε πιο προσιτές τις τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.
 7. Ενδυναμώνουμε την αγροτική εκπαίδευση & κατάρτιση, δημιουργώντας το ΑKIS, ένα σύγχρονο σύστημα που καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των παραγωγών μας και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση – κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.

Τα οφέλη από τη νέα ΚΑΠ

Όπως τόνισε ο κ. Λιβανός τα οφέλη της νέας ΚΑΠ είναι πολυδιάστατα. Η νέα ΚΑΠ σημαίνει:

Ενίσχυση των μικρομεσαίων παραγωγών.
Πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις,
Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
Εεπένδυση στους νέους με νέες επαγγελματικές ευκαιρίες,
Ουσιαστική στήριξη για την κτηνοτροφία και την παραγωγή ζωοτροφών.
Ενθάρρυνση της συλλογικής οργάνωσης των παραγωγών για την ανάπτυξη υγιών επιχειρηματικών – συνεργατικών σχημάτων.
Έμπρακτη στήριξη των παραγωγών με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης αλλά και εκπαίδευσης & κατάρτισης.
Βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών, όχι μόνο μέσω των ενισχύσεων αλλά και μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και της ταυτόχρονης αύξησης της προστιθέμενης αξία των προϊόντων.
Τομές για μια συγκροτημένη Εθνική Στρατηγική

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λιβανός στο εκσυγχρονιστικό σχέδιο του ΥΠΑΑΤ μέσω μιας συγκροτημένης και συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής. Είπε:

Προχωράμε σε στοχευμένες μεταρρυθμίσεις:

 1. Υλοποιούμε ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές, ύψους 1 δισ. €, με την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα φραγμάτων νερού και δικτύων άρδευσης. Επιπλέον, μμεταρρυθμίζουμε το πλαίσιο λειτουργίας των ΤΟΕΒ για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση του κόστους παραγωγής.
 2. Μετασχηματίζουμε ψηφιακά τον ελληνικό αγροτικό τομέα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα για την έξυπνη γεωργία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων.
 3. Αναβαθμίζουμε την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Προχωρήσαμε ήδη στην ίδρυση (6) Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών και θα ακολουθήσουν και άλλα. Από αυτό το σχολικό έτος (2021 – 2022) θα αρχίσουν να «τρέχουν» 7 ειδικότητες
 4. Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, τους συνεταιρισμούς και τα συλλογικά σχήματα, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την επένδυση στην καινοτομία, την καθετοποίηση, και τον δραστικό περιορισμό της μαύρης οικονομίας.
 5. Επενδύουμε στην εξωστρέφεια για την αύξηση των εξαγωγών.
 6. Αναδεικνύουμε την «Ελληνική Διατροφή», ένα ξεχωριστό brand μοναδικής αξίας και παγκόσμιας προβολής..
 7. «Χτυπάμε» τις παρανομίες και τις ελληνοποιήσεις και δημιουργούμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο ελέγχου.

Ιδιαίτερα για τους ελέγχους ο κ. Λιβανός σημείωσε ότι «ο ΕΦΕΤ μόνο κατά το α΄ εξάμηνο του 2021 διενήργησε 4264 ελέγχους σε επιχειρήσεις τροφίμων, προχωρώντας στην κατάσχεση 37,5 τόνων ακατάλληλων προϊόντων και επιβάλλοντας πρόστιμα που αγγίζουν το 1 εκατ. ευρώ.

«Επιπρόσθετα, προχωράμε σε βελτιώσεις του πλαισίου ελέγχου και κυρώσεων, με γνώμονα την απλοποίηση της διαδικασίας κυρώσεων και την αυστηροποίησή τους. Ξεκινάμε με το πλαίσιο που αφορά στα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε προχωρήσει σε αναμόρφωση του πλαισίου και για τα βιολογικά προϊόντα.

Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο έτσι θωρακίζουμε τα ελληνικά προϊόντα, τους δίνουμε την προστιθέμενη αξία που τους αναλογεί και, βεβαίως, προστατεύουμε στην πράξη τους Έλληνες παραγωγούς και τους καταναλωτές. Προστατεύουμε την ελληνική οικογένεια από όποιον κερδοσκοπεί σε βάρος της», υπογράμμισε ο ΥΠΑΑΤ.

Χτίζουμε μαζί τη σύγχρονη Ελλάδα

Τέλος ο κ. Λιβανός αναφέρθηκε στο όραμα της κυβέρνησης και του ίδιου για τον αγροδιατροφικό τομέα. Όπως είπε όραμα της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ είναι:

«η αναβάθμιση της θέσης του Έλληνα αγρότη & η ταύτιση της πρωτογενούς παραγωγής με τη σύγχρονη ταυτότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας στον 21ο αιώνα,
η ανάδειξη της σχέσης των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής διατροφής με την υγεία, την ευζωία και την μακροζωία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό μας &
η σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση, την εμπορία, το Brandingκαι τις εξαγωγές.
«Θέλω η αγροτική μας παραγωγή μας να κερδίσει τον κεντρικό ρόλο που της αξίζει. Να πρωταγωνιστεί στην ελληνική οικονομία. Να στηρίζει την ελληνική κοινωνία, προάγοντας την κοινωνική συνοχή. Η εθνική μας ανάπτυξη σας διαβεβαιώνω θα έρθει από την ελληνική περιφέρεια.

Βρισκόμαστε στο πλευρό των αγροτών με κάθε τρόπο. Στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς. Ενισχύουμε τους νέους αγρότες. Προστατεύουμε το περιβάλλον. Παράγουμε πιο ποιοτικά προϊόντα. Παρέχουμε ασφάλεια στον καταναλωτή. Ανοίγουμε νέους δρόμους ανάπτυξης.

Χτίζουμε μαζί τη σύγχρονη Ελλάδα του αύριο», κατέληξε ο κ. Λιβανός.