“Σε καλλιέργεια δαμασκηνιάς του νομού, διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Candidus Phytoplasma prunorum, ο οποίος προκαλεί στα φυτά του γένους Prunus (πυρηνόκαρπα) την ασθένεια γνωστή ως «Χλωρωτικό καρούλιασμα των φύλλων της βερικοκιάς” σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) ΠΕ Καρδίτσας.

Ο εν λόγω εχθρός προσβάλλει όλα τα πυρηνόκαρπα του γένους Prunus, στα οποία συγκαταλέγονται τα καλλιεργούμενα είδη: αμυγδαλιά, βερικοκιά, βυσσινιά, δαμασκηνιά- κορομηλιά, κερασιά και ροδακινιά-νεκταρινιά. Τα συμπτώματα χαρακτηρίζονται από μικροφυλλία, χλώρωση και καρούλιασμα των φύλλων, πρώιμη καλοκαιρινή φυλλόπτωση μέχρι και καθολικό ξεγύμνωμα της κόμης του δέντρου και την άνοιξη, κυρίως στην αμυγδαλιά, πρώιμη έκπτυξη φύλλων, η οποία προηγείται της άνθησης.

Οι προσβολές επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή και στην ζωή του οπωρώνα, συνεπώς η έγκαιρη διάγνωση και λήψη μέτρων περιορισμού της ασθένειας είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Για τα ήδη προσβεβλημένα δένδρα δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα.

Για την πρόληψη εξάπλωσης της ασθένειας συστήνονται γενικώς τα ακόλουθα:

Εκρίζωση των δένδρων που παρουσιάζουν συμπτώματα, με κατά το δυνατόν ολόκληρο το ριζικό τους σύστημα και καταστροφή τους με καύση.
Χρησιμοποίηση προς φύτευση υγιών πιστοποιημένων δενδρυλλίων.
Συστηματική καταπολέμηση: α) των εντομολογικών εχθρών και κυρίως των ειδών ψύλλας που μπορούν να δράσουν ως φορείς του παθογόνου, και β) των ζιζανίων επειδή μεταξύ αυτών υπάρχουν είδη φυτών όπως περικοκλάδα (Convolvulus arvensis) και αγριάδα (cynodon daktylon) που αποτελούν ξενιστές των εντόμων-φορέων του εν λόγω παθογόνου.