Μετά από ένα χρόνο προκλητικών κλιματολογικών συνθηκών στη νότια Ευρώπη, το 2021/22 η παραγωγή κρασιού προβλέπεται να είναι σημαντικά χαμηλότερη και συντομότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο εμπορίας.
Η παραγωγή σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένη κατά 18% από το 2020/21. Εκτός από τους παγετούς της άνοιξης που αποδεκατίστηκαν περίπου το 30% των καλλιεργειών στη Γαλλία και τη βόρεια Ιταλία, χαλάζι, ξηρασίες και οι ασθένειες έχουν επιτείνει περαιτέρω τις απώλειες. Ανεξάρτητα από τη μεταβλητότητα και τις αβέβαιες κλιματολογικές συνθήκες, η ποιότητα των σταφυλιών είναι σημαντικά υψηλότερη, προμηνύοντας ποιοτικά κρασιά.