Ο ΕΛΓΑ συμμετέχει, με την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας-Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα τον αγροδιατροφικό τομέα.
Η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και η πρόοδος της αγροτικής κοινωνίας, είναι η πρόκληση των καιρών μας λαμβανομένων υπ´ όψιν των τεραστίων διαθέσιμων Ευρωπαϊκών πόρων και των ευκαιριών οι οποίες δημιουργούνται, για τα επόμενα πέντε ως επτά χρόνια.
“Είναι μία πρόκληση στην οποία καλείται να ανταποκριθεί και να επιτύχει η νέα Γενιά της Ελλάδος μας. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνεισφέρει με γνώση και εξειδίκευση, στην επαγγελματική της αξιοσύνη” τονίζει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος.