Στο δίκτυο παγίδευσης σημειώνεται αύξηση των συλλήψεων της μύγας της Μεσογείου.

“Η μύγα προσβάλει τους καρπούς όταν είναι ώριμοι ή σχεδόν ώριμοι” σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Στις πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών η ωρίμανση αρχίζει με το ξεθώριασμα του πράσινου χρώματος (αποπρασινισμός).
Οι προσβεβλημένοι καρποί διακρίνονται καθώς κιτρινίζουν πρόωρα και πέφτουν. Η καταπολέμηση της μύγας έχει προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύει στη μείωση του πληθυσμού πριν την ωοτοκία. Ποικιλίες με λεπτό φλοιό είναι περισσότερο ευαίσθητες στις προσβολές.
Η μύγα προσβάλλει τους καρπούς όταν είναι ώριμοι ή σχεδόν ώριμοι.
Στις πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών, η ωρίμανση αρχίζει με το ξεθώριασμα του πράσινου χρώματος (αποπρασινισμός). Οι προσβεβλημένοι καρποί διακρίνονται, καθώς κιτρινίζουν πρόωρα και πέφτουν. Η καταπολέμηση της μύγας έχει προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύει στη μείωση του πληθυσμού πριν από την ωοτοκία.

Μέτρα αντιμετώπισης

Είναι κατάλληλη περίοδος για την έναρξη καταπολέμησης με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η εφαρμογή ετοιμόχρηστων παγίδων «προσέλκυσης – θανάτωσης» ή «προσέλκυσης – παγίδευσης» έχει δράση εκλεκτική χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον και τους καταναλωτές, ενώ προτείνεται και για βιολογικές καλλιέργειες. Η μέθοδος είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν η ανάρτηση των παγίδων γίνεται πριν από την πλήρη ωρίμανση των καρπών και έχει ευρεία εφαρμογή στην περιοχή.

Όταν δεν εφαρμόζεται εκτεταμένα ή ομαδικά, θα πρέπει να ενισχύεται η περίμετρος του αγρού με επιπλέον παγίδες. Η άριστη πυκνότητα και οι οδηγίες ανάρτησης αναγράφονται στη συσκευασία από τον κατασκευαστή.

Όσον αφορά τους προσβεβλημένους καρπούς εσπεριδοειδών ή άλλων καρποφόρων δέντρων ξενιστών της μύγας που βρίσκονται στον αγρό, αυτοί θα πρέπει να συλλέγονται και να παραχώνονται ή να απομακρύνονται και να καταστρέφονται, ενώ οι ψεκασμοί κάλυψης να γίνονται σε ώριμους καρπούς ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εφαρμογή μέχρι τη συγκομιδή πρέπει να τηρείται αυστηρά για να μην υπάρχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών στους καρπούς.