“Σε αντίθεση με ορισμένες πτυχές της γεωργίας, η βιολογική παραγωγή κλίνει φυσικά προς όφελος μικρότερων εκμεταλλεύσεων” τόνισε σε ομιλία του ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι.

Αυτά τα αγροκτήματα, όπως είπε, συχνά λειτουργούν ήδη με πιο βιώσιμους τρόπους, έτσι ώστε η μετατροπή σε βιολογική παραγωγή να αποτελεί μικρότερη πρόκληση.

Σύμφωνα με τον κ. Βοϊτσεχόφσκι, “η βιολογική παραγωγή επιτρέπει επίσης στους μικρότερους αγρότες να εξισορροπήσουν τους συντελεστές παραγωγής και έτσι να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά πιο αποτελεσματικά.
Επιπλέον, τα βιολογικά προϊόντα έχουν συνήθως υψηλότερες τιμές στην αγορά και η βιολογική παραγωγή θεωρείται ευρέως ως μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς, η βιολογική γεωργία παρέχει στα μικρά αγροκτήματα μια πραγματική ευκαιρία να συμβάλουν στην επισιτιστική μας ασφάλεια, με βιώσιμο και οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το σχέδιο δράσης της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη για τους μικρούς αγρότες, όχι μόνο μέσω της οικονομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης της ΚΓΠ, αλλά και με ειδικές δράσεις για την ενίσχυση της θέσης τους στην αλυσίδα αξίας, όπως η ανάπτυξη ομαδικών πιστοποιήσεων και οι μικρές αλυσίδες εφοδιασμού”.