Η επισιτιστική ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί μόνο μαζί με την ασφάλεια των υδάτων, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), QU Dongyu, καλώντας για προληπτικές ενέργειες για τη βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα ζωή και βιοποριστικά.

«Η παραγωγή βασικών τροφίμων σε πολλές χώρες που βασίζονται σε αγροδιατροφικά προϊόντα παραμένει σε μεγάλο βαθμό βροχοποιημένη και εύθραυστη έναντι των διακυμάνσεων των καιρικών συνθηκών και του κλίματος», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής σημειώνοντας ότι η πανδημία του COVID-19 έχει εκθέσει περαιτέρω τα τρωτά σημεία, ιδιαίτερα των αγροτικών κοινοτήτων.

Ο FAO εκτιμά ότι η υψηλή ή πολύ υψηλή έλλειψη νερού ή έλλειψη επηρεάζει επί του παρόντος περίπου 3,2 δισεκατομμύρια αγροτικούς ανθρώπους με το ένα έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει σε αγροτικές περιοχές με έντονα υδάτινα προβλήματα. Επιπλέον, περισσότερα από 170 εκατομμύρια εκτάρια – δηλαδή το 60% των αρδευόμενων καλλιεργειών – υπόκεινται σε μεγάλη πίεση νερού.

Μιλώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η έλλειψη νερού και οι πλημμύρες στην επισιτιστική ασφάλεια στις αγροτικές περιοχές και στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, ο Γενικός Διευθυντής τόνισε τη σημασία των αποτελεσματικών προσεγγίσεων διαχείρισης των υδάτων για την προσαρμογή των αγροδιατροφικών συστημάτων στα ακραία υδροκλιματολογικά φαινόμενα.

Στις παρατηρήσεις του, ο Qu ανέφερε τρεις βασικούς παράγοντες που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της απόδοσης των συστημάτων ύδρευσης εν όψει της κλιματικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης διαχείρισης των υδάτων, πολιτικές και θεσμικές ικανότητες, καθώς και αυξημένες επενδύσεις στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ιδίως στα αναπτυσσόμενα κράτη του Μικρού Νησιού και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Ο Γενικός Διευθυντής επεσήμανε επίσης την ανάγκη κάλυψης των κενών γνώσεων σχετικά με τις κλιματικές υπηρεσίες στον τομέα των υδάτων.

Εν κατακλείδι, ο Qu επιβεβαίωσε τη δέσμευση του FAO να ενισχύσει το έργο του με τον WMO και άλλους εταίρους για την αύξηση της ανθεκτικότητας των αγροτικών κοινοτήτων στην ασφάλεια των υδάτων και της επισιτιστικής ασφάλειας στο μέλλον.