Οι υπουργοί γεωργίας και αλιείας της ΕΕ θα συναντηθούν σήμερα στο Λουξεμβούργο για να συζητήσουν διάφορα θέματα τόσο στον τομέα της αλιείας όσο και της γεωργίας.

Τα κυριότερα σημεία της ατζέντας
Οι υπουργοί της ΕΕ θα αναζητήσουν, σήμερα και αύριο, συμφωνία για τις αλιευτικές δυνατότητες για το επόμενο έτος στη Βαλτική Θάλασσα , με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες της ΕΕ για αποθέματα που μοιράζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο , τη Νορβηγία και τα παράκτια κράτη.

Θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την επερχόμενη ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Τύνων του Ατλαντικού (ICCAT), που θα πραγματοποιηθεί στις 15-23 Νοεμβρίου.

Διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων της ΕΕ (βασικές πληροφορίες)
Κοινά αποθέματα ιχθύων μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου (βασικές πληροφορίες)

Γεωργία
Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την προετοιμασία στρατηγικών σχεδίων , τα οποία απαιτούνται από τη νέα κοινή γεωργική πολιτική 2023-2027.

Κάθε κράτος μέλος καλείται να προετοιμάσει ένα στρατηγικό σχέδιο για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων εθνικών αναγκών και δράσεων για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Οι στόχοι και οι στόχοι που διατυπώνονται σε κάθε σχέδιο πρέπει να παραμένουν συνεπείς με τους στόχους της ΕΕ. Τα σχέδια υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής.

Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αναθεώρηση των προτύπων μάρκετινγκ της ΕΕ.

Δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030
Οι υπουργοί θα συζητήσουν την ανακοίνωση για τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030, η οποία παρουσιάστηκε μαζί με το πακέτο Fit for 55 τον Ιούλιο.

Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δάση 2030
Η σλοβενική προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς για τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα τροφίμων το 2021 , η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου.
Η ιταλική αντιπροσωπεία θα αναφέρει τη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της G20, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Σεπτεμβρίου.