Το YaraIrix είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (smartphones) που σας επιτρέπει να μετρήσετε τις απαιτήσεις των καλλιεργειών σας σε άζωτο σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Συνδυάστε την προσβασιμότητα στην τεχνολογία που σας προσφέρει το κινητό σας με την αγρονομική γνώση της Yara. Η εφαρμογή YaraIrix είναι ένας ισχυρός αναλυτής καλλιεργειών στα χέρια σας. Για να το χρησιμοποιήσετε, κάντε λήψη της εφαρμογής YaraIrix (iOS και Android) και αρχίστε να τραβάτε φωτογραφίες των καλλιεργειών σας.

Τι μπορώ να κάνω με το YaraIrix;
Η εφαρμογή YaraIrix αναλύει εικόνες που έχουν ληφθεί με τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου και τις χρησιμοποιεί για να υπολογίσει την πρόσληψη αζώτου.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή στο καλαμπόκι για να υπολογίσετε με ακρίβεια την ποσότητα αζωτούχων λιπασμάτων που πρέπει να εφαρμόσετε στην επιφανειακή λίπανση, με βάση τη γεωγραφική θέση και το στάδιο ανάπτυξης.

Τι άλλο κάνει το YaraIrix;
Εκτός από την ανάλυση εικόνας, το YaraIrix μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Yara N-Tester για να προσδιορίσει την κατάσταση του αζώτου των δημητριακών σε μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης, μέχρι την άνθηση. Με αυτές τις επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αζώτου των φυτών, η βέλτιστη ποσότητα αζώτου μπορεί να υπολογιστεί για την ρύθμιση των τελικών εφαρμογών Ν. Οι συστάσεις που δίνονται αφορούν την προσδοκώμενη απόδοση.

Σε ποιές καλλιέργειες δουλεύει το YaraIrix;
Το YaraIrix προς το παρόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καλλιέργεια του καλαμποκιού. Μελλοντικά θα είναι εφικτή η χρήση του στο σιτάρι, το κριθάρι καθώς και στην ελαιοκράμβη.

Πως μπορώ να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ το YaraIrix;
Απλά κατεβάστε το YaraIrix δωρεάν για iOS ή Android και στη συνέχεια συνδεθείτε για να αρχίσετε να αναλύετε τις καλλιέργειες σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση εικόνας σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης, αρχίστε να τραβάτε φωτογραφίες μέσα από την εφαρμογή. Μετά τη λήψη των φωτογραφιών, θα λάβετε μια άμεση σύσταση για εφαρμογή αζωτούχου λιπάσματος.