Η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας αλλά και της αειφόρου ανάπτυξης βρέθηκε στο επίκεντρο της τριήμερης συνάντησης που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Replace Interreg EU– Regional Policy Actions for Circular Economy – Περιφερειακές Δράσεις Πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία”, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος.
Το REPLACE αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης, της εφαρμογής και της παρακολούθησης των μέσων περιφερειακής πολιτικής που στοχεύουν στη διευκόλυνση της μετάβασης προς ένα περιβάλλον κυκλικής οικονομίας, ενισχύοντας παράλληλα την αειφόρο ανάπτυξη: ο κύριος λειτουργικός στόχος αναφέρεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που εστιάζουν στον προσδιορισμό, στην αξιοποίηση, στην αξιολόγηση και στη χρηματοδότηση κυκλικών αλυσίδων αξίας, με αποτέλεσμα την υλοποίηση νέων τοπικών και διαπεριφερειακών έργων.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε η εσωτερική συνάντηση των εταίρων κατά την οποία παρουσιάστηκε η εξέλιξη του προγράμματος. Παράλληλα έγινε παρουσίαση από στέλεχος της Δ/νσης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας της αναθεωρημένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS 3 CRETE για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, συζητήθηκε η διαδικασία ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων του REPLACE στην στρατηγική αυτή και έγινε αναφορά στο Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης και στη δυνατότητα μετάβασης των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον κυκλικής οικονομίας.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε τοπικές επιχειρήσεις (Circularity Tour) που εφαρμόζουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας στο νησί. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε η πρακτική διαχείρισης του τυρογάλακτος ως ζωοτροφής στο τυροκομείο «ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ» παρουσία του Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης Αλέκου Στεφανάκη, το οποίο αποδίδεται σε συνεργαζόμενο δίκτυο κτηνοτρόφων και η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων όπως τα ζωικά απόβλητα από σφαγεία και κρεοπωλεία, τα απόβλητα κουζίνας των ξενοδοχείων κ.α. στη μονάδα βιοαερίου που λειτουργεί η εταιρεία Βιοενεργειακή Κρήτης με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο και εδαφοβελτιωτικών προϊόντων.

Κατά την τρίτη ημέρα της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε μια ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση του προγράμματος Replace (OPEN EVENT), όπου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης και των εταίρων του προγράμματος. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης.

Τον Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας κ. Αντώνη Παπαδεράκη, εκπροσώπησε ο Μανόλης Τριχάς, στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης αρμόδιος για θέματα επιχειρηματικότητας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ομιλητές από το πρόγραμμα Replace, καθώς και εκπρόσωποι οργανισμών, φορέων και εταιριών με εμπειρία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρουσιάσεις δημόσιων φορέων όπως ο ΕΣΔΑΚ και ο Δήμος Ρεθύμνου, ιδιωτικών φορέων όπως η ΑΜΚΕ Ενάλεια, το cluster εταιρειών Delights of Crete, Βιοενεργειακή Κρήτης, Sychem.

Οι συναντήσεις διεξήχθησαν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες υγειονομικούς κανονισμούς, με συμμετοχές δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης.