Όλοι οι φορείς της τροφικής αλυσίδας συμφωνούν με τις βασικές αρχές που καθορίζονται στη στρατηγική Farm to Fork και γνωρίζουν πλήρως ότι πρέπει να γίνει συνεχής και ουσιαστική βελτίωση για να εξασφαλιστεί μια πιο βιώσιμη προσέγγιση για τα συστήματά μας τροφίμων.

Παρ ‘όλα αυτά, αρκετές πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με τη στρατηγική Farm to Fork δείχνουν ότι οι τρέχοντες στόχοι, εάν εφαρμοστούν όπως προτείνεται, θα έχουν σημαντικό κόστος για τους αγρότες της ΕΕ και τη βιωσιμότητα ολόκληρης της ευρωπαϊκής κουλτούρας αγροτικών επιχειρήσεων.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετές βασικές εκθέσεις και μελέτες προσπάθησαν να αξιολογήσουν και να μετρήσουν τις επιπτώσεις των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την παρουσίαση των στρατηγικών Farm to Fork και Βιοποικιλότητας τον Μάιο του 2020.

Μελέτες που διεξήχθησαν από το USDA , το HFFA Research, το Joint Research Center of the EU (JRC), το Kiel University καθώς και το Wageningen University and Research (WUR), καταλήγουν στο συμπέρασμα, σύμφωνα με το cema-agri.org, ότι υπάρχουν αρκετές σημαντικές επιπτώσεις, συμβιβασμοί και τυφλά σημεία που πρέπει επειγόντως να εξεταστούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην ΕΕ.

Για παράδειγμα:

Η μελέτη του JRC προβλέπει ότι η αναμενόμενη μείωση μεταξύ 40 και 60% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την ευρωπαϊκή γεωργία που απορρέουν από την εφαρμογή των στόχων Farm to Fork θα οδηγήσει σε εξωτερική ανάθεση της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών της σε τρίτες χώρες.
Η μελέτη του Πανεπιστημίου Kiel προβλέπει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει καθαρός εισαγωγέας τροφίμων, σε άμεση αντίθεση με την ανοιχτή στρατηγική αυτονομία που προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID.
Η μελέτη του USDA καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι που καθορίζονται στη στρατηγική Farm to Fork θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επισιτιστική ανασφάλεια για 22 εκατομμύρια άτομα.