Την έκδοση του επισυναπτόμενου στο Παράρτημα επικαιροποιημένου Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, σε επίπεδο επικράτειας της χώρας, των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 5660/3-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020, υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

Στον επικαιροποιημένο Πίνακα παρουσιάζονται (i) οι παραδεκτές και (ii) οι μη παραδεκτές αιτήσεις ανά ΔΑΟΚ και Κωδικό Έργου. Λόγω της μη ύπαρξης επιλαχόντων τα αποτελέσματα παρατίθενται ανά ΔΑΟΚ και όχι σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα