Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τελευταία προκήρυξη του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», με τη σχετική δημοσίευση της Πρόσκλησης να τοποθετείται χρονικά μεταξύ 15-25 Οκτωβρίου, ώστε η περίοδος υποβολής δήλωσης ένταξης να διαρκέσει έως τις 15 Δεκεμβρίου. Πάνω από 10.000 φάκελοι αναμένεται να εγκριθούν, ενώ στόχος είναι οι εγκρίσεις στη φετινή πρόσκληση να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο.

Πλέον, έπειτα από πενταετή αναμονή, οι ενδιαφερόμενοι ηλικίας 18-41 που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον αγροτικό κλάδο καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Στήριξης στο Νέο Πρόγραμμα, το οποίο εξασφαλίζει προνομιακή πρώτη εγκατάσταση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, με ποσό από 35.000 έως 40.000 ευρώ, ανάλογα με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των ενδιαφερόμενων και του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 420 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τα όσα έχει ήδη αναφέρει η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά ενώ το ύψος της προκαταβολής θα φτάνει το 70%.

Ήδη από την προδημοσίευση του μέτρου έγινε κατανοητό πως υπάρχουν αρκετές ομοιότητες αλλά και σαφείς διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη Πρόσκληση.

Οι διαφοροποιήσεις

Μεταξύ των κυριότερων διαφοροποιήσεων περιλαμβάνεται η επίτευξη κύκλου εργασιών από γεωργική δραστηριότητα, με βάση τα φορολογικά στοιχεία, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο, ενώ κατά την αίτηση της τελικής αποπληρωμής θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις, όπου η πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο με το 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το μέτρο.

Επίσης, αλλαγές προβλέπονται σχετικά με:

  • την αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την αρχική κατάσταση,
  • την υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντός 12 μηνών από την απόφαση έγκρισης και παραμονή έως το έτος εξόδου τους από το μέτρο,
  • την υποχρεωτική παραμονή στο πρόγραμμα για 7 χρόνια, η οποία δύναται να αυξηθεί κατά 1 έτος ανάλογα με το έτος επίτευξης των στόχων(3 ή 4 έτος),
  • τη διατήρηση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη έως το έτος ολοκλήρωσης του προγράμματος,
  • τη διατήρηση του τόπου μόνιμης κατοικίας, εντός της ίδιας Περιφέρειας,
  • τη δυναμικότητα εισόδου της γεωργικής εκμετάλλευσης, εκφρασμένη σε όρους τυπικής απόδοσης, που θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 8.000 ευρώ για μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και από 8.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ αναλόγως τον τόπο μόνιμη κατοικίας και τον πληθυσμό αυτού.

Όπως αναφέρει μιλώντας στη «Ναυτεμπορική» η Βασιλική Γιαννοπούλου, στέλεχος του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Επενδυτικών Μέτρων της Novacert, «τα βασικά σημεία κλειδιά για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα έχουν δημοσιευθεί και αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό. Το σημαντικότερο και στο οποίο θα θέλαμε εμείς να επιμείνουμε είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να θέσουν και να επιτύχουν μελλοντικούς στόχους, τηρώντας απαρέγκλιτα το θεσμικό πλαίσιο του Υπομέτρου. Επιπροσθέτως, αναφερόμαστε σε ένα πρόγραμμα που έχει θέσει ψηλά τον πήχη και ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Συνεπώς, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαμορφώσουν ανταγωνιστική βαθμολογία ώστε να εξασφαλίσουν μία θέση ανάμεσα στους δικαιούχους. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα οφείλουν να αντιμετωπίσουν το ποσό της επιδότησης ως βοήθημα και όχι ως επίδομα, το οποίο θα τους οδηγήσει στον κεντρικό στόχο του Υπομέτρου, που δεν είναι άλλος από τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής τους και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με επιπρόσθετη αξία έτσι ώστε να εδραιωθούν στην αγορά με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα».