Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει ημερίδα την Τρίτη 19 Οκτωβρίου του 2021 και ώρα 9:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του ΓΠA με θέμα “Νέες τεχνολογίες στα θερμοκήπια με έμφαση στην υδροπονία και την θρέψη – λίπανση των καλλιεργειών”

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ‘NUTRISENSE’, που χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ